Stalkon Sp. z o.o. 
ul. Piotra i Pawła 1
72-015 Police

NIP: 851-01-09-237

REGON: 001296600

KRS: 0000069288

Kapitał zakładowy 880 000,00 PLN

Rachunek bankowy PLN:
ING BANK S.A. O/Szczecin
nr 48 1050 1559 1000 0022 4459 3550

Rachunek bankowy EUR:
ING BANK S.A. O/Szczecin
IBAN: PL 96 1050 1559 1000 0022 5757 6815 (SWIFT - BIC: INGBPLPW)


Sekretariat Zarządu:

tel. (+48) 91 425 66 00
fax  (+48) 91 425 66 01
mail: poczta@stalkon.com.pl


Dyrektor Zakładu:

tel. (+48) 91 425 66 10
fax (+48) 91 425 66 09
mail: stalkon@stalkon.com.pl


Dział Ekonomiczny:

tel. (+48) 91 425 66 05
fax (+48) 91 425 66 01


Księgowość:

tel. (+48) 91 425 66 00
fax (+48) 91 425 66 01


Dział Zaopatrzenia:

tel. (+48) 91 425 66 06
fax (+48) 91 425 66 08


Dział Marketingu:

tel. (+48) 91 425 66 03
fax (+48) 91 425 66 01
mail: kzlotucha@stalkon.com.pl

Imię i Nazwisko:
E-mail:
Wiadomość: